Eksportsalg via webshop

I dag køber mange danske forbrugere varer i udenlandske webshops. Knap så mange udenlandske forbrugere køber derimod varer i danske webshops.

Størst handelsunderskud til disse lande

Se hvilke lande Danmark havde størst handelsunderskud overfor i 2014. Vi giver vores forklaring på tallene og bud på gode danske eksportmuligheder.

Nabolande vigtigst for byggevareeksporten

Danske byggevarer er især populære i vores nabolande. I forhold til samme periode sidste år, så er byggevareeksporten steget med 4,9% i første halvår af 2015.