Eksportsalg via webshop

Eksportsalg via webshopI dag køber mange danske forbrugere varer i udenlandske webshops. Knap så mange udenlandske forbrugere køber derimod varer i danske webshops.

Masser af e-handel over grænserne

Ifølge PostNordens analyse købte danskerne for 5,7 mia. DKK varer i udlandet i 2014. Dette tal bliver dog overgået af svenskerne og nordmændene, som hver købte varer for 9 mia. DKK i 2014. Specielt er de britiske webshops populære blandt de skandinaviske forbrugere.

E-handel mellem de skandinaviske lande

Hvad angår e-handel mellem de skandinaviske lande, så er Sverige det mest populære indkøbsland, men danske webshops har også en pæn andel af dette marked. Derimod er der relativt få danskere og svenskere som køber varer i norske webshops. Begrundelsen for at danske og andre skandinaviske forbrugere køber varer i udenlandske webshops er primært at priserne her er lavere og at udbuddet er større.
 

Gode muligheder for eksportsalg via din webshop

Danske webshops har rigtige gode muligheder for at øge eksportsalget til svenske og norske kunder. Mange svenske og norske forbrugere kigger allerede mod Danmark ,når de handler på nettet. Det kræver dog en aktiv indsats for at netop din webshop kan blive synlig overfor de svenske og norske forbrugere og her kan Seomondo hjælpe dig.

Læs mere om:
Webshop i Sverige
Webshop i Norge

Af: Henrik Kurzawa, Seomondo ApS  Google+ in