Eksport til andre EU-lande

Eksport til EU landeEksporten til andre EU-lande, udover Tyskland, Sverige, Storbritannien og Polen, udgjorde i 2014 i alt 22,5% af Danmarks samlede vareeksport. Blandt de andre EU-lande, som Danmark eksporterer mest til er Holland med 4%  Frankrig med 3,6%, Finland med 2,8% og Italien med 2,4% af den samlede danske vareeksport.

28 EU-lande åbne for dansk frihandel

Den oprindelige baggrund for oprettelsen af EF (senere EU) bundede i tanken om frihandel, som skulle være til gavn for hele Europe. Hvad angår frihandel så er det lykkedes at skabe stor og givtig handel mellem EU-landene uden told og andre handelsrestriktioner. I dag omfatter EU hele 28 lande med en befolkning på i alt 507 mio. De før omtalte 8 EU-lande Tyskland, Sverige, Storbritannien, Polen, Holland, Frankrig, Finland og Italien aftager i alt 53,1% af Danmarks eksport. De resterende 20 andre EU-lande aftager 9,6% af Danmarks eksport, så indenfor EU er der stadig masser af muligheder for øget eksport af danske varer.  
 

Handel indenfor EU er til gavn for alle

Udover de store EU-importører af danske varer, så ligger der et kæmpe stort uudnyttet potentiale for eksport i de øvrige EU-lande. Traditionelt går de fleste eksportvirksomheder i første omgang efter eksport til nabolandene. Det er meget naturligt og oftest også fornuftigt. Hvis og såfremt eksporten til nabolandene bliver en succes, så er der ingen større tekniske handelshindringer i vejen for at eksportere til andre EU-lande. Mange gange overser danske virksomheder dog mulighederne for eksport inden for EU og søger endnu længere væk, hvor handelshindringerne og de kulturelle forskelle er endnu større. Seomondo hjælper derfor gerne interesserede danske virksomheder med at lægge en plan for eksport til andre lande inden for EU.