Eksport til Polen

Eksport til Polen - De 10 største byer i PolenDanmarks eksport til Polen har været støt stigende de seneste årtier. I dag er Polen Danmarks 9. største eksportland og 3% af Danmarks samlede vareeksport går til Polen. I takt med den øgede velstand, som Polen oplever i disse år, så er der dog stadig et stort uudnyttet potentiale i landet for danske eksportører.

Sæt gang i din eksport til Polen

Polen er et af de mest interessante vækstmarkeder i verden og samtidig er det et nærmarked for Danmark. I de sidste år har der været meget fokus på fjerntliggende vækstmarkeder. For langt de fleste mindre og mellemstore danske eksportvirksomheder, så vil Polen dog være et meget mere oplagt marked at satse på, frem for de mere fjerntliggende vækstmarkeder. Polen er medlem af EU og ligner hvad forretningskultur angår langt mere Danmark end f.eks. asiatiske eller sydamerikanske lande. Det faktum at der er rigtig gode og tætte transportforbindelser til Polen gør også, at samhandlen mellem Danmark og Polen bliver lettere og dermed også omkostningsmæssigt lavere.

Fakta om Polen

Befolkning: 38,2 mio. (1. februar 2021) - Dvs. at der bor 6,5 gange så mange mennesker i Polen som i Danmark.
Landareal: 312.679 km- Dvs. 7,3 gange større end Danmark.
Befolkningstæthed: 122,2 indbyggere pr. km2 - Dvs. at befolkningstætheden er 11,3% højere i Danmark end i Polen.

De 10 største byer i Polen (1. juli 2020):
1. Warszawa 1.794.000 indbyggere
2. Kraków 781.000 indbyggere
3. Łódź 677.000 indbyggere
4. Wrocław 643.000 indbyggere
5. Poznań 534.000 indbyggere
6. Gdańsk 472.000 indbyggere
7. Szczecin 401.000 indbyggere
8. Bydgoszcz 347.000 indbyggere
9. Lublin 340.000 indbyggere
10. Białystok 298.000 indbyggere

De 10 største metropoler i Polen i 2019 iflg. Eurostat:
1. Warszawa 3.053.000 indbyggere
2. Śłąsk (Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom med flere) 2.695.000 indbyggere
3. Kraków 1.492.000 indbyggere
4. Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia og Sopot) 1.318.000 indbyggere
5. Poznań 1.186.000 indbyggere
6. Łódź 1.071.000 indbyggere
7. Bydgoszcz - Torún 770.000 indbyggere
8. Kielce 759.000 indbyggere
9. Lublin 709.000 indbyggere
10. Bielsko-Biała 659.000 indbyggere

Administrativt er Polen opdelt i 16 Wojewódstwa. Her er en oversigt med alle regioner sorteret efter befolkningsstørrelse i 2020:
1. Mazowieckie 5.423.0000 indbyggere - 35.559 km- 153 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Warszawa
2. Śłąskie 4.518.000 indbyggere - 12.333 km- 366 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Katowice

3. Wielkopolskie 3.499.000 indbyggere - 29.826 km- 117 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Poznań
4. Małopolskie 3.411.000 indbyggere - 15.183 km- 225 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Kraków
5. Dolnosłąskie 2.900.000 indbyggere - 19.947 km- 145 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Wrocław
6. Łódzkie 2.456.000 indbyggere - 18.219 km- 135 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Łódź
7. Pomorskie 2.344.000 indbyggere - 18.323 km- 128 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Gdańsk
8. Podkarpackie 2.127.000 indbyggere - 17.846 km- 119 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Rzeszów
9. Lubelskie 2.126.000 indbyggere - 21.122 km- 85 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Lublin
10. Kujawsko-Pomorskie 2.072.000 indbyggere - 17.971 km- 115 indbyggere pr. km2 - Hovedbyer: Bygdoszcz og Toruń
11. Zachodniopomorskie 1.696.000 indbyggere - 22.905 km- 74 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Szczecin
12. Warmińsko-Mazurskie 1.423.000 indbyggere - 24.173 km- 59 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Olsztyn
13.
Świętokrzyskie 1.234.000 indbyggere - 11.710 km- 105 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Kielce
14. Podlaskie 1.178.000 indbyggere - 20.187 km- 58 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Białystok
15. Lubuskie 1.012.000 indbyggere - 13.988 km- 72 indbyggere pr. km2 - Hovedbyer: Gorzów Wielkopolski og Zielona Góra
16. Opolskie 983.000 indbyggere - 9.421 km- 104 indbyggere pr. km2 - Hovedby: Opole

De lande Polen importerer flest varer og tjenesteydelser fra (i 2017):
1. Tyskland 23,1%
2. Kina 10,3%
3. Rusland 5,7%
4. Italien 5,2%
5. Frankrig 4,1%
6. Holland 4,1%
7. Tjekkiet 3,8%
8. Storbritannien 3,3%
9. USA 3,2%
10. Belgien 2,6%
----------------------
12: Sverige 2%
19. Danmark 1,3%
22. Norge 1,1%

Gennemsnitlig månedlige indkomst i 2018: 4.580 PLN - ca. 7.662 DKK
Kilde: Główny Urząd Statystyczny - Central Statistical Office of Poland

BNP pr. indbygger i 2020: 33.356 USD - (Dvs. at BNP pr. indbygger er 79,4% højere i Danmark end i Polen)
Vækst i BNP i 2019: 7,8% - (Dvs. 4,2% højere end Danmarks)
Vækst i BNP i 2020: 0,2,% - (Dvs. 2,9% højere end Danmarks)

Forventet vækst i BNP i 2021: 2,6% - (Dvs. 0,4% højere end Danmarks)
Forventet vækst i BNP i 2022: 6,3% - (Dvs. 2,9% højere end Danmarks)
Kilde: OECD

Polen er en vækstøkonomi

De seneste år har Polen oplevet en mærkbar økonomisk vækst. Faktisk har Polen en del år i træk været det land i Europa, som har haft de højeste vækstrater. Iflg. OECD så forsætter BPN-væksten også i de kommende år. Selv under Coronakrisen i 2020 har Polen, som det eneste EU-land kunne fremvise en positiv vækst i BNP. I 2021 forventes væksten, at blive relativ lav, men igen fra 2022 forventes en kraftig vækst i BNP på 6,3%. Som et nærmarked for dansk eksport, så bliver Polen generelt set hele tiden mere og mere attraktivt for danske eksportører at satse på.

Med en andel på 1,3% af Polens samlede import af varer og tjenesteydelser, så er Danmark blot Polens 19. største importland. Til sammenligning er Sverige og Norge henholdsvis 12. og 22. største eksportør til Polen. Omvendt går 2% af Polens totale eksport af varer og tjenesteydelser til Danmark. Dermed er Danmark Polens 15. største eksportland.

Warszawa er på alle måder den dominerende handelsby i Polen. Iflg. Eurostat bor der ca. 3,1 mio. mennesker i og omkring Warszawa, som dermed en af Europas absolut største metropoler. Śłąsk/Katowice byområdet i det sydlige Polen er med 2,7 mio. indbyggere er også et område, man som eksportør bør være opmærksom på. Śłąsk-området kan bedst sammenlignes med Ruhr-distriktet i Tyskland, hvor der er opstået en masse byer tæt op ad hinanden, fordi der er store kulforekomster i undergrunden. Polens 7. største by Szczecin er den af de 10 største polske byer, som geografisk ligger tættest på Danmark. Derfor er det også her eller i Warszawa, at mange danske virksomheder starter op, når eksporten til Polen sættes i gang. 

Seomondo hjælper dig med at øge din samhandel med Polen

Ønsker du at øge din virksomheds eksport til Polen, så kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig med kontakter, markedsinformation og markedsføring m.m. i Polen. Vi er Polenseksperter, så vi hjælper også med viden, kontakt og forhandlinger i med potentielle samarbejdspartner i Polen. Så hvis du er interesseret i at øge din eksport til Polen, finde forhandlere i Polen, få produceret i Polen eller importere fra Polen, så hjælper vi gerne. Ring eller skriv til os med det samme, så er du godt på vej. 

Bliv kontaktet og få hjælp til eller mere info om: